Kariyerinize Kalite Katın

KALİTE AKADEMİ

EĞİTİMDE KALİTELİ AKADEMİK YAKLAŞIM 

Please reload

December 1, 2016

Yanma

Yanıcı madde, ısı ve O2’ nin oluşturduğu kimyasal zincirleme egzotermik (ısı veren)  Reaksiyondur. Bir kimyasal olaydır. Yanıcı maddelerin belirli bir ısı seviyesinde oksijen (O2) ile birleşmesidir. Ortam havasındaki oksijen miktarının, yanmayı sağlayacak seviyeni...

December 1, 2016

YANGIN
 

Yasal Dayanak: Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik

Yönetmelik’te Geçen Tanımlar:

Acil durum ekibi: Yangın, deprem ve benzeri afetlerde binada bulunanların tahliyesini sağlayan, olaya ilk müdahaleyi yapan, arama-kurtarma ve söndürme işlerine katılan...

December 1, 2016

YAPI ALANLARI İÇİN ASGARİ SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI

A)  Yapı alanındaki çalışma yerleri için genel asgari şartlar

Yüksekte çalışma: ( bkz. Yüksekte çalışmalarda İSG konusu)

Enerji dağıtım tesisleri ve elektrikle çalışma

  • Enerji dağıtım tesisleri, y...

December 1, 2016

Yasaklayıcı İşaretler: Temel nitelikler

- Daire biçiminde,

- Beyaz zemin üzerine siyah piktogram, kırmızı çerçeve ve diyagonal çizgi (kırmızı kısımlar işaret alanının en az % 35’ini kapsayacaktır)

Sigara İçilmez

Sigara içmek ve açık alev kullanmak yasaktır

Yaya giremez

Dokun...

Please reload

As featured in
travel
     blog
PLANETOUR
WORLD
TRAVEL
skycloud

OUR SERVICES

STRATEGY

BRANDING

DESIGN